Kancelaria frankowa w Szczecinie

Kancelaria frankowa w Szczecinie

Najważniejszym celem sporu sądowego z bankiem w spawach kredytów zaciągniętych we frankach szwajcarskich jest unieważnienie umowy kredytu lub odfrankowienie kredytu. Nasza kancelaria frankowa w Szczecinie https://odfrankuj.org/pomoc-frankowiczom-szczecin-2/ tematyką umów kredytowych frankowiczów  zajmuje się od dawna i analizowaliśmy setki z nich, a dotyczy to zarówno umów indeksowanych i denominowanych oraz mieszanych. Możemy jasno stwierdzić, że większość umów frankowych jest wadliwa, niedozwolone zapisy celowo zostały wprowadzone do umów kredytowych aby korzyść dotyczyła przede wszystkim banków. W imieniu naszych klientów dochodzimy przed sądem usunięcia klauzul abuzywnych z umów kredytowych CHF.

Pomoc prawników z kancelarii frankowej w Szczecinie

Prawnicy zatrudnieni w naszej kancelarii frankowej w Szczecinie https://pomocprzykredycie.pl/ mają duże doświadczenie procesowe i od dawna zajmują się wspieraniem frankowiczów w starciu z nieuczciwymi bankami. Wyróżniamy się znajomością problematyki kredytów zaciągniętych we frankach szwajcarskich dzięki czemu zapewniamy naszym klientom rzetelną obsługę prawną. Nasze stanowisko przedstawiane na sprawie sądowej nie sprowadza się jedynie do odtwarzania znanych od dawna uzasadnień, na których opiera się większość spraw. Nasi prawnicy specjalizujący się w sprawach frankowych opracowali własne konstrukcje prawne, zwiększające możliwości wygrania sprawy sądowej przeciwko bankowi.

Reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach przeciwko bankom, również prowadzimy z nimi negocjacje w celu zawarcia korzystnych dla klienta ugód sądowych. Jeżeli jest taka potrzeba występujemy do Rzecznika Finansowego o wydanie stosownej opinii lub do UOKiK. Reprezentujemy interesy naszych klientów przed sądami wszystkich instancji, również przed Sądem Najwyższym. Dotyczy to także postępowania egzekucyjnego w przypadku, gdy klient naszej kancelarii frankowej w Szczecinie jest wierzycielem banku czy też jego dłużnikiem.

Jednak to nie wszystko. Po zakończeniu procesu w sprawie frankowej reprezentujemy klientów w postępowaniu wieczystoksięgowym, aby uzyskać wykreślenie hipoteki, która została ustanowiona na nieruchomości klienta w celu zabezpieczenia kredytu frankowego. Doradzamy również naszym klientom w przypadku odfrankowienia kredytu, aby uzyskali od banku nowy harmonogram spłaty kredytu.

Przebieg współpracy z kancelarią frankową w Szczecinie

Aby rozpocząć współpracę z naszą kancelarią frankową w Szczecinie prosimy klienta o przesłanie wymaganej dokumentacji to znaczy: umowy kredytowej we frankach szwajcarskich, aneksów oraz wszelkich innych dokumentów, pism między bankiem a kredytobiorcą. Posiadając już wymaganą dokumentację nasi prawnicy przystępują do analizy umowy oraz innych dokumentów, co pozwala na zdiagnozowanie roszczeń przysługujących klientowi. Podstawą współpracy z naszą kancelarią jest podpisanie umowy prawnej o świadczenie usług, w zapisach której wskazane są koszty prowadzenia sprawy frankowej. W tym dokumencie zawarte są przejrzyste zapisy bez ukrytych klauzul.

Kancelaria frankowa w Szczecinie

Kancelaria frankowa w Szczecinie

Kompletowanie niezbędnej dokumentacji to podstawa dochodzenia roszczeń wobec banku przed sądem. Pomagamy naszym klientom w tej kwestii, ponieważ mamy świadomość, jak ważne jest każde pismo, umowa, aneks podpisany przez klienta i przedstawiciela banku. Aby dokładnie wyliczyć wysokości roszczeń należnych od banku niezbędne jest otrzymanie stosownego zaświadczenia z tej instytucji finansowej. Taki dokument zawiera daty i sumy jakie zostały wpłacone przez frankowicza w ramach umowy kredytu frankowego. Na tej podstawie do pracy przystępują też analitycy współpracujący z naszą kancelarią frankową w Szczecinie i przedstawiają opinię o wysokości kwot jakie nieuczciwy bank powinien zwrócić naszemu klientowi w ramach tzw. odfrankowienia kredytu.

Ostatnim etapem dochodzenia praw klienta jest skierowanie pozwu do sądu przeciw konkretnemu bankowi, który udzielił kredytu we frankach szwajcarskich. Opracowując dokumenty do konkretnego sądu zawsze staramy się, aby zapisy roszczenia były adekwatne do oczekiwań klienta. Na bieżąco informujemy klienta o postępach w jego sprawie, gwarantujemy stały kontakt z osobą która udziela wyczerpujących informacji na temat toczącego się sporu sądowego.

Korzyści ze współpracy z kancelarią frankową w Szczecinie

Pozytywną oceną pracy naszej kancelarii frankowej w Szczecinie https://odfrankuj.org/ jest uzyskiwanie przez nas korzystnych orzeczeń sądowych w sprawach kredytów frankowych. Specjalizujemy się w takich sporach, dlatego powierzając nam swój problem z bankiem zwiększasz automatycznie swoje szanse na wygraną.

Jakie argumenty wytaczać w walce sądowej z bankami?

  • Nieważność umowy kredytowej zawartej we frankach szwajcarskich o oparciu o jej sprzeczność z prawem bankowym oraz prawem cywilnym.  
  • Sprzeczność z zasadami współżycia społecznego.
  • Nierówne ryzyko odnoszące się do postanowień związanych z przeliczeniami walutowymi, bez zapewnienia kredytobiorcy określonych mechanizmów, zmniejszających jego ryzyko.
  • Nieumotywowane określenie przez bank wysokości kredytu na podstawie kursu kupna franka szwajcarskiego w sytuacji, gdy spłata kredytu frankowego miała miejsce według kursu jego sprzedaży.
  • Wykorzystanie przewagi kontraktowej przez bank mającej na celu zawarcie w umowie frankowej rozwiązań, które były korzystne tylko dla banku udzielającego kredytu CHF. Wskutek tego zabezpieczały one tylko interesy danego banku a zwiększały wartość świadczeń frankowicza.
  • Przyznania sobie przez bank jednostronnego przywileju do samodzielnego ustalania kursu kupna i sprzedaży franka szwajcarskiego, a co za tym idzie wysokości zobowiązania naszego klienta.
  • Nieprzekazanie kredytobiorcy potencjalnego ryzyka kredytowego czy też zmiennego oprocentowania i ryzyka kursowego.

Wskazywana przez specjalistyczną kancelarię frankową w Szczecinie https://www.drvs.pl/kancelaria-frankowa-ze-szczecina/ argumentacja poparta jest wyrokami sądów rejonowych, Sądu Najwyższego oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wyroki wydawane przez te organa potwierdzają nieważność umów kredytowych we frankach szwajcarskich. 

Odfrankuj.ORG kancelaria frankowa
ul. Kaszubska 53/3
70-226 Szczecin
532 395 444
www.odfrankuj.org
Pomoc | przy | kredycie
ul. Kaszubska 53/5
70-226 Szczecin
664 954 550
www.pomocprzykredycie.pl

Ciekawe artykuły :

https://www.drvs.pl/kancelaria-frankowa-ze-szczecina/

https://www.sentinels.pl/szczecin-kancelaria-frankowa/

https://marinara.com.pl/kancelaria-frankowa-w-szczecinie/