Gdzie występują złoża węgla kamiennego?

Gdzie występują złoża węgla kamiennego?

Nie od dziś wiadomo, że surowce naszej planety kiedyś się skończą. Ciężko będzie jednak wyobrazić sobie bez nich funkcjonowanie wielu gałęzi przemysłu i gospodarki. Jednym z ważnych surowców o dużym znaczeniu strategicznym jest węgiel kamienny. Warto wiedzieć, do czego przede wszystkim jest on wykorzystywany oraz mieć świadomość tego, gdzie występują największe złoża tego cennego surowca. 

Węgiel kamienny – podstawowe informacje

Gdzie występują złoża węgla kamiennego?Poszukiwanie złóż http://geomain.pl/ to pierwszy etap prowadzący do tego, by można było rozpocząć wydobycie jakiegoś surowca. Nie inaczej jest rzecz jasna w przypadku węgla kamiennego. Z tego też względu, wydobycie węgla muszą poprzedzać szczegółowe badania złożowe http://geomain.pl/projekt-zagospodarowania-zloza/. Kiedy już wiadomo, gdzie występuje dany surowiec, można przystąpić do etapu jego pozyskiwania. Dlaczego tak istotne znaczenie miało i ma wydobycie węgla kamiennego? Przede wszystkim dlatego, że ta skała pochodzenia roślinnego odgrywa ogromną rolę we współczesnym świecie. Przede wszystkim, węgiel wykorzystywany jest jako paliwo. Najpowszechniej jest on chyba jednak wykorzystywany jako opał. Ciężko wskazać domostwo, w którym przynajmniej raz nie paliło się węglem kamiennym. Trzeba jednak przyznać, że współcześnie geologia górnicza http://geomain.pl/projekt-robot-geologicznych/ mająca na celu poszukiwanie węgla kamiennego nieco traci na znaczeniu. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest oczywiście wzrost świadomości społeczeństwa. Coraz bardziej zdajemy sobie sprawę z tego, że palenie węglem kamiennym stanowi poważny problem dla środowiska naturalnego. Węgiel znacząco przyczynia się zanieczyszczania go, dlatego rejony, w których znajduje się wiele kopalni należą do jednych z najbardziej zanieczyszczonych na świecie. Warto mieć świadomość tego, iż wedle Polskiej Normy dokonano podziału węgla kamiennego. Poszczególne jego typy charakteryzują się nieco innymi cechami. Przydatność węgla określa się między innymi w oparciu o wskaźnik dylatacji czy zawartości substancji lotnych. Z tego też względu wyróżnia się węgiel płomienny, chudy czy antracytowy. Nie są to oczywiście wszystkie typy węgla kamiennego, których jest zdecydowanie więcej. 

Gdzie wydobywany jest węgiel kamienny?

Intensywne poszukiwanie złóż surowców mineralnych na przestrzeni lat sprawiło, że współcześnie węgiel kamienny wydobywany jest w wielu miejscach. I tak, duże złoża tego surowca znajdują się w Chinach, Indiach czy USA. Surowiec ten jest wydobywany także na Ukrainie czy w Australii. Nie wolno jednak zapominać o Polsce, która jest największym producentem tego surowca w całej Unii Europejskiej. Geologiczne badania złożowe sprawiły, że węgiel kamienny zaczęto wydobywać w naszym kraju już w XVII wieku, a więc stosunkowo dawno temu. Dokumentacja złóż sprawiła bowiem, że można oszacować, jak dawno temu swoją działalność rozpoczęła kopalnia odkrywkowa w Murckach. Należy zaznaczyć, iż współcześnie wydobycie węgla kamiennego w Polsce jest tak duże, że zaspokaja niemal 60% zapotrzebowania energetycznego całego kraju. Gdzie znajduje najwięcej złóż węgla kamiennego w Polsce? Z całą pewnością w województwach śląskim oraz lubelskim. Szczególnie mocno geologia złożowa rozwija się na Górnym Śląsku. Na tym terenie znajduje się największa ilość kopalń węgla kamiennego w skali całego kraju. Warto zaznaczyć, że najbardziej znanym obszarem, w którym wydobywa się ten surowiec jest Górnośląski Okręg Przemysłowy. Geologia kopalin rozwija się również w tak zwanym Zagłębiu lubelskim. 

Jakie są przyczyny zmniejszania wydobycia węgla kamiennego?

Geologia kopalniana nie rozwija się już w Polsce tak intensywnie jak kiedyś. Dość podobnie jest jednak na całym świecie. Nie ma się temu co dziwić, gdyż na zmniejszenie wydobycia węgla wpływ ma wiele czynników. Dokumentacja złóż śląskie oraz dokumentacje prowadzone w innych rejonach Polski wyraźnie pokazują, że wydobycie węgla będzie systematycznie się zmniejszało. Dlaczego? Przede wszystkim dochodzi do zamykania niektórych kopalń z powodu ich nierentowności. Ma to miejsce między innymi w Wałbrzychu czy Rudzie Śląskiej. Ponadto, dużą wagę zaczyna przywiązywać się do względów ekologicznych oraz zdrowotnych. Wśród górników oraz mieszkańców Śląska bardzo powszechne są takie schorzenia jak choćby astma. Ponadto, dotychczasowe złoża węgla kamiennego ulegają nierzadko wyczerpaniu. Mowa tu chociażby o Kopalni Węgla Kamiennego Anna. Nie da się również ukryć, że współcześnie coraz więcej krajów, w tym także Polska korzysta z technologii energooszczędnych. Coraz większym zainteresowaniem cieszy się chociażby fotowoltaika. To, jak bardzo będzie maleć wydobycie węgla kamiennego w Polsce w najbliższych latach jest jednak nie do przewidzenia. Na pewno trzeba jednak mieć świadomość tego, że w coraz większej ilości miast palenie węglem będzie zabronione. Osoby, które mimo to będą korzystały z pieców węglowych mogą zostać surowo ukarane. Mowa tu oczywiście o całkiem sporych karach finansowych. Należałoby więc starać się poszukiwać alternatywy dla węgla kamiennego. Leży to w interesie pojedynczych gospodarstw jak i dużych zakładów przemysłowych.