Specjalistyczne kursy dla fizjoterapeutów

Specjalistyczne kursy dla fizjoterapeutów

Specjalistyczne kursy dla fizjoterapeutów: fizjoterapeuci są w Polsce trzecim co do liczebności zawodem medycznym. Liczba osób z aktywnymi uprawnieniami sięga niemalże 64 tysięcy osób. Wzrost znaczenia fizjoterapeutów wzrósł wraz z rozpowszechnieniem się schorzeń o podłożu neurologicznym. Uszkodzenia rdzenia kręgowego czy udar, to tylko kilka z nich. Społeczeństwo europejskie od wielu lat zmaga się ze skutkami niżu demograficznego. Wraz ze wzrastającą liczbą osób starszych niezwykle potrzebna stała się fizjoterapia geriatryczna.

Osoba, która wykonuje ten zawód zmuszona jest do ciągłego poszerzania swoich kompetencji, a także aktualizowania stanu wiedzy. Do niektórych z obowiązków fizjoterapeuty należą przeprowadzanie badań diagnostycznych na potrzeby stworzenia odpowiedniego do potrzeb pacjenta programu rehabilitacji. Weryfikowanie, a także dobór odpowiedniego zaopatrzenia ortopedycznego, który będzie stosowny do potrzeb pacjentów. Niezwykle ważną i odpowiedzialną pracą jest również prowadzenie szczegółowej dokumentacji, która będzie zawierać szczegóły dotyczące leczenia zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia ICF oraz Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10.

Fizjoterapia – proces kształcenia

Każdy fizjoterapeuta musi ukończyć studia wyższe pierwszego stopnia, a następnie magisterskie drugiego stopnia. Po uzyskaniu dyplomu można podjąć się realizacji specjalności z zakresu fizjoterapii, a po zdaniu egzaminu przed CEM uzyskać tytuł specjalisty fizjoterapii. Tak naprawdę cała praca fizjoterapeuty rozpoczyna się po szkole. Na każdego adepta tego zawodu czeka szereg kursów dla fizjoterapeutów, Najczęściej są to kursy podyplomowe.  Do każdego z nich można uzyskać dofinansowanie, dzięki czemu poniesiony koszt nie będzie tak odczuwalny.

Fizjoterapeuta – przykładowe kursy specjalistyczne

  • Kurs PNF (Prioprioceptive Neuromuscular Facilitation) – w ramach kursu odbywa się wprowadzenie do koncepcji PNF. Uczestnikom zostaną przedstawione główne zasady, a także wzorce ruchowe i techniki, które od dawna stosowane są w tej metodzie. Uczestnicy podejmą się analizy ograniczeń. Osoby, które przejdą pierwszą część kursu uzyskują możliwość bezpośredniej pracy z pacjentem. Oczywiście wszystko odbywa się pod okiem instruktora. Każdy, kto ukończy kurs otrzyma od organizatorów certyfikat w dwóch wersjach językowych, które będą stanowiły podstawę do podjęcia pracy poza granicami naszego kraju.
  • Kinezjotaping to metoda, która w ostatnich latach zdobyła dużą popularność wśród osób opiekujących się sportowcami. Osoby, które zapiszą się na kurs poznają tę nieinwazyjną i skuteczną metodę terapii, która doskonale sprawdza się przypadku osób, borykających się ze zmianami w obrębie narządu ruchu. Co więcej, kurs ten przygotowuje do pracy z osobami po udarach, przy dziecięcym porażeniu mózgowym, stwardnieniu rozsianym oraz chorobie Parkinsona. Podstawą metody kinezjotapingu są etapy, czyli specjalne, wykonane z bawełny plastry. Przyklejone do skóry plastry wykazują działanie na mięśnie, które pod wpływem naciągania są pobudzane do wysiłku i pracy.

Opisane kursy dla fizjoterapeutów należą obecnie do najczęściej wybieranych przez adeptów tego zawodu. Dynamiczne postępy w medycynie i naukach pokrewnych wymagają ciągłego samodoskonalenia. Wszystko po to, by zapewnić chorym jak najszybszy powrót do zdrowia. Na rynku dostępnych jest wiele kursów dla fizjoterapeutów. Ze względu na mnogość specjalizacji, ich zakres jest niezwykle szeroki. Każdy, kto pragnie poszerzyć swoją wiedzę, a także zdobyć nowe umiejętności, które upoważniają do podjęcia pracy poza granicami Polski, powinien rozważyć udział w kompleksowym, prowadzonym przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę instruktorów kursie. Każdy kurs składa się z odrębnych modułów, których zdanie pozwala na uczestnictwo w kolejnym. Takie postępowanie jest gwarancją, iż kursanci w pełni opanowali prezentowany materiał. Wszystkie kursy dla fizjoterapeutów prowadzone są przez doświadczonych i cenionych w naszym kraju specjalistów, którzy współpracują z największymi instytucjami. W ich szeregi wchodzą między innymi fizjoterapeuci przygotowujący naszą kadrę olimpijską. zakończenie każdego kursu dla fizjoterapeutów kończy się otrzymaniem oficjalnego i uznanego przez instytucje międzynarodowe certyfikatu w dwóch wariantach językowych.  Każdy fizjoterapeuta posiadający kwalifikacje zawodowe zobowiązany jest do udzielania pomocy osobom, które ze względu na sytuacje losowe doznały trwałego  czasowego uszczerbku na zdrowiu. czasem nie zdajemy sobie sprawy, iż osoby cierpiące na zanik mięśni, bądź porażenie kończyn wymagają wdrożenia metody, która przeprowadzana każdego dnia pozwoli wzmocnić ścięgna, a także przyczyni się do szybkiej poprawy nastawienia chorego do pracy, którą musi wykonać z rehabilitantem. Na kursach dla fizjoterapeutów studenci uczą się również podstaw komunikacji oraz psychologii. Rehabilitacja to również umiejętność pomocy psychicznej i łagodzenia nagromadzonego u pacjentów  stresu.