Na czym polega skuteczne zarządzanie nieruchomościami

Zarządzanie nieruchomościami to dynamicznie rozwijająca się dziedzina ekonomiczna w branży biznesowej. Na rynku powstaje wiele firm świadczących m.in. kompleksowe usługi w zakresie administrowania i zarządzania nieruchomościami, zarządzanie powierzone, doradztwo czy prowadzenie księgowości wspólnot. Według statystyk najczęściej wyszukiwaną frazą w bieżącym roku jest m.in. zarządzanie nieruchomościami Warszawa, co potwierdza popularność firm realizujących zlecenia właścicieli nieruchomości.

Szczególnie duże zainteresowanie usługami firm obsługujących nieruchomości wszelkiego rodzaju, widoczny jest w największych miastach w Polsce, m.in. w Warszawie. To właśnie w stolicy Polski, firmy oferujące swoje usługi w kategorii zarządzanie nieruchomościami Warszawa, cieszą się dużym zainteresowaniem zarówno klientów biznesowych, jak i indywidualnych.

Administrowanie nieruchomościami

Podstawową usługą stołecznych firm zarządzających jest administrowanie nieruchomościami. W zakres usługi wchodzi m.in. obsługa bieżących spraw biurowych Zarządu Wspólnoty, również pod względem merytorycznym, prowadzenie korespondencji z ramienia Wspólnoty Mieszkaniowej, planowanie remontów, zarówno krótko, jak i długookresowych oraz prowadzenie książki, dokumentacji technicznej oraz zlecanie przeglądów i kontroli technicznych nieruchomości. Ponadto usługa obejmuje przygotowywanie raportów, biuletynów informacyjnych, dokumentacji oraz zwoływanie zebrań. Dodatkowo firma obsługuje sprawy windykacyjne oraz związane z obsługą prawną. W kompetencji firmy pozostaje również dbałość o czystość i porządek oraz nadzorowanie prawidłowości realizacji umów.

Polecamy uwadze:

Zarządzanie nieruchomościami

Usługa dotycząca zarządzania nieruchomościami zawiera cały zakres czynności wykonywanych w ramach administrowania nieruchomości. W przypadku zarządzania nieruchomości wykonywane są ponadto dodatkowe czynności, m.in. sporządzenie raportu z przyjęcia nieruchomości oraz analizy stosowanych ,dotychczas rozwiązań, opracowanie optymalizacji przyjętych procesów, organizowanie spotkań zapoznawczych z mieszkańcami oraz w przypadku awarii i usterek bezpośredni kontakt z deweloperem w celu ich usunięcia. Dodatkowo firma prowadzi mediacje w przypadku sporów, negocjuje warunki ubezpieczeń, opracowuje plany zabezpieczenia nieruchomości oraz wieloletnich planów remontowych. Usługi takie jak zarządzanie nieruchomościami Warszawa jako jedyne miasto w Polsce stale rozwija poprzez wspieranie działalności stołecznych firm.

Zarząd powierzony

Kompleksowo wykonana usługa zarządu powierzonego obejmuje zarówno czynności administrowania, jak i zarządzania nieruchomościami, z tym że firma przejmuje pełen zakres odpowiedzialności za nieruchomość, włącznie z podejmowaniem wszelkich decyzji w zakresie zarządzania obiektem. Najistotniejsze korzyści płynące z zarządu powierzonego to m.in. cena usługi, która nie jest wyższa od kosztów zarządzania nieruchomością oraz oszczędności w postaci braku konieczności opłacania Zarządu. Właściciel nieruchomości nie jest angażowany w bieżące sprawy związane z zarządzaniem budynku, co wpływa na sprawniejsze zarządzanie nieruchomością. Zarząd powierzony mieści się w kategorii zarządzanie nieruchomościami Warszawa, jako usługa najchętniej wybierana przez klientów biznesowych. Według opinii mieszkańców możliwość natychmiastowego podejmowania decyzji przez firmę zarządzającą nieruchomością bez konieczności konsultacji z właścicielem obiektu istotnie wpływa na sprawność zarządzania budynkiem.

Doradztwo

Doradztwo to jedną z najpopularniejszych usług, z której najchętniej korzystają klienci indywidualni. Usługa dotyczy doraźnego doradztwa w zakresie zarządzania nieruchomością. Klienci nawiązują współpracę z firmą świadczącą usługi administracyjno-zarządzające w razie potrzeby. Do najczęściej realizowanych czynności w ramach usługi doradztwa należą, m.in. pomoc w przygotowaniu uchwał, regulaminów, statutów oraz przeprowadzenie analiz w zakresie zastosowanych rozwiązań. Ponadto firma realizuje benchmarking, czyli zestawienie i analizę usług zewnętrznych. Dodatkowo zleceniodawca otrzymuje opinie eksperckie oraz rozbudowane analizy, dotyczące zarówno przyszłego procesu zarządzania, jak i projektów deweloperskich. Strony internetowe przedsiębiorstw realizujących zarządzanie nieruchomościami Warszawa promuje i wspiera w celu wsparcia stołecznych przedsiębiorstw.

Księgowość wspólnot

Usługa w zakresie księgowości wspólnot realizowana jest przy wykorzystaniu profesjonalnych systemów informatycznych, które pozwalają w szybki sposób ewidencjonować i monitorować wpłaty i należności z podziałem na lokale. Zakres usługi obejmuje m.in. rozliczanie zużytych mediów, opracowanie planów gospodarczych, dokumentacji windykacyjnej oraz przesyłanie korespondencji finansowej do Urzędu Skarbowego i ZUS. Ponadto firma obsługuje konto bankowe oraz prowadzi rozliczenia za media z dostawcami. Dodatkowo firma odpowiada za opinie księgowe oraz doradztwo w zakresie finansów, opracowywanie rocznych raportów i sprawozdań finansowych oraz dokonywanie analiz budżetowych.