Jak wyglądają studia geologiczne?

Jak wyglądają studia geologiczne?

Studia geologiczne cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Dzięki nim możemy znaleźć pracę zarówno w kopalniach, przy określaniu rodzaju skał fundamentowych, jak i szukaniu złóż kruszywa. Istnieje coraz więcej firm zajmujących się geologią inżynierską i zabezpieczających skarpy. Studia nauczą nas też badania gruntu. Do nauki zachęca też dostępność tego kierunku na wielu uczelniach w Polsce. Jak wyglądają takie studia i czym różnią się poszczególne specjalności geologiczne? 

Trudne początki

Jak wyglądają studia geologiczne?Najczęściej studia zaczynają się od studiów ogólnych. Trwają one zazwyczaj trzy semestry i są one okresem “przesiewu” najgorszych studentów. Próg przyjęć na polskich uczelniach jest z reguły bardzo niski. Na mniej oblegane kierunki możemy dostać się nawet przy podstawowej matematyce na poziomie 30%. Studia zwykle brutalnie weryfikują takich studentów i zwykle nie zaliczają oni pierwszego semestru. Studia w początkowym okresie skupiają się na przedmiotach znanych z liceum czy technikum. Tyle, że w dużo cięższej wersji. Często na kierunkach zamiast matematyki znajdziemy statystykę, a fizykę zajmuje fizyka stosowana. Studia geologiczne mocno stawiają na chemię. Rzeczoznawca budowlany przy zatrudnianiu absolwenta mocno sprawdza jego wiedzę praktyczną z zakresu wiedzy laboratoryjnej. 

Oprócz przedmiotów ścisłych na pierwszych semestrach zaczynają dochodzić bardziej specjalistyczne przedmioty. Pierwszą poważną wiedzę student otrzymuje w trakcie geologii ogólnej, gdzie zaczyna poznawać podstawowe pojęcia. Rozpoznaje on budowę geologiczną całej Ziemi, najważniejszych regionów świata lub regionów Polski. Zaczyna rozróżniać podstawowe procesy takie jak denudacja, wulkanizm czy diastrofizm. 

Wiedza specjalistyczna 

W trakcie czwartego semestru student musi wybrać konkretną specjalność, od której zależą jego późniejsze studia. Może wybrać przykładowo geologię inżynierską, geologię środowiskową, geologię złóż czy geodezję górniczą. Od wyboru studenta zależy jego przyszły zawód. Rzeczoznawcy budowlani będą woleli kogoś z umiejętnościami inżynierskimi, z kolei w muzeach geologicznych będą woleli osoby o dużej wiedzy teoretycznej. 

Wraz ze specjalnością dochodzą przedmioty specjalistyczne. Zajęcia coraz rzadziej opierają się na wykładach. Zaczynają dochodzić różne praktyki i wykorzystanie sprzętu geologicznego. Student coraz częściej ma do czynienia ze skałami. Zajęcia zaczynają się zazwyczaj od mineralogii i petrografii. Przyszli geolodzy pracują wtedy z różnymi rodzajami skał: wulkanicznymi, osadowymi i metamorficznymi. Czasami są one na tyle podobne, że student musi sugerować się drobnymi szczegółami.

Część przedmiotów przenosi się do laboratoriów i stoisk z mikroskopami. Student czasami nie jest w stanie określić makroskopowo danej skały i musi polegać na zaawansowanym sprzęcie. Szczegóły często widoczne są pod mikroskopem, dzięki specyficznej strukturze lub teksturze skały. Studenci pracują też z różnymi związkami chemicznymi, często z kwasami. Kontakt niektórych skał z daną substancją może wskazać jaka ma ona właściwości.

Projektowanie map

Na studiach znajdzie się całe mnóstwo przedmiotów opartych na umiejętności kartograficznych. Badania geotechniczne gruntu często powiązane są z projektowaniem map lokalizacji i przekrojów geologicznych. Są one w dokumentacjach wręcz niezbędne. Studenci wykonują mapy i przekroje ręcznie, na dużych formatach (zdarzają się nawet A1), żeby zwracać uwagę na istotne detale. Z czasem jednak przerzucają się na pracę przy komputerze i używają specjalnych programów ułatwiających pracę. 

Istotnym przedmiotem staje się też z czasem hydrogeologia, która jest powiązana z niemal każdą dziedziną geologii. Student musi umieć wykonać mapy hydrogeologiczne, która określają przepływ wody w gruncie. To ważne choćby z perspektywy fundamentów, ponieważ nadmiar wody uniemożliwia postawienie budynku. Wzmocnieniem gruntu często zajmują się uczniowie geologii inżynierskiej, którzy biorą pod uwagę wszystkie trudności jakie mogą wystąpić przy posadowieniach budynków. Uczą się czy lepiej zagęścić grunt, a może lepiej postawić odpowiednie pale? 

Praktyki i obrona pracy

Istotne z perspektywy geologa są częste wyjazdy w teren. Musi on umieć rozpoznawać większość procesów, których nauczył się na zajęciach. Studenci geologii często jeżdżą w tereny górzyste, gdzie ruchy tektoniczne odbywały się w przeszłości najczęściej. Firma geologiczna będzie wymagała od studenta wiedzy praktycznej, gdzie za pomocą wyłącznie młotka i kompasu określi najważniejsze cechy otaczającego terenu. 

Praktyki odbywają się na uczelniach zazwyczaj przed obroną pracy inżynierskiej lub magisterskiej. Na wyjeździe takim student zbiera jak najwięcej danych, które może potem praktycznie wykorzystać w pracy. Równie ważne co tabele i wyliczenia, w pracy inżynierskiej ważne są starannie wykonane mapy i przekroje. Obrona polega zazwyczaj na wiedzy praktycznej, którą student uzyskał w trakcie pisania. Odbywa się ona zazwyczaj przed specjalną komisją i zazwyczaj należy do najbardziej stresujących wyzwań przyszłego inżyniera. Przy odpowiednim przygotowaniu nie jest ona jednak żadnym problemem. Uczeń odbiera odpowiedni dyplom i może pójść do dowolnej pracy geologicznej, jaka mu się tylko zamarzy.