Jak uzyskać dotacje unijne na rozwój swojej firmy?

Jak uzyskać dotacje unijne na rozwój swojej firmy?

Przy wzrastającej inflacji i zmianach w przepisach podatkowych coraz więcej firm poszukuje dodatkowych źródeł dochodu. W większym stopniu dotyczy do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Czasami jedynym rozwiązaniem jest pożyczka dla firm na start. Istnieje jednak alternatywa w postaci funduszy unijnych. Dotacje otrzymuje coraz więcej przedsiębiorstw, muszą one jedynie wiedzieć jak je pozyskać. Jakie są najlepsze metody na uzyskanie takich funduszy i co można zrobić z takimi pieniędzmi?

Pożyczki unijne

Pożyczka unijna na start może przypominać odrobinę kredyt bankowy. Występuje jednak między nimi trochę różnic. Przede wszystkim dużo łatwiej ją uzyskać, a już na pewno na dużo lepszych zasadach niż w bankach. Co prawda wszystko trzeba będzie oddać w odpowiednim czasie, ale często okres się wydłuża, a raty są odrobinę mniejsze. Unia współpracuje też z bankami na zasadzie poręczeń za firmy. Można postarać się o odpowiedni kredyt, a Unia zapewnia bank o pewności spłaty w terminie.

Zobacz koniecznie

 

Dotacje unijne

Dotacja różni się od pożyczki tym, że nie wymaga zwrotu uzyskanych pieniędzy. Trzeba je jednak przeznaczyć na konkretne cele. Mikro pożyczka unijna nie jest tak sprecyzowana i można przeznaczyć ją na dowolną potrzebę. W końcu firma pieniądze i tak kiedyś będzie musiała zwrócić. Głównym celem Funduszy Unii Europejskiej jest wspieranie i restrukturyzacja przedsiębiorstw, aby były w pełni dostosowane do nowoczesnych rozwiązań produkcyjnych i usługowych. Dotyczą one oczywiście wyłącznie członków Unii. Dotacje są w takim razie dużo bardziej skomplikowane.

Na co można uzyskać dotacje?

Firmy ubiegające się o fundusze europejskie są zobowiązane wykorzystać je w celu rozwoju firmy. Szczególnie ważna jest innowacyjność i rozbudowa swojego przedsiębiorstwa. Dotacje powinny być przeznaczone na zakup maszyn czy rozbudowę hali produkcyjnej. Celem są nowoczesne produkty, które są korzystniejsze dla środowiska i wyprodukowane za mniejsze pieniądze. Dotacje mogą być też przeznaczone na zakup budynków i nieruchomości, transfer materiałów czy leasing.

Dotacje można uzyskać też na cele niematerialne. Dotyczy to wszelkich patentów, trudnych do zdobycia licencji lub wsparcia prawnego. Dzięki dotacjom można też wypromować się poprzez reklamę, przeznaczając część funduszy na strategię marketingową. Za pomocą dotacji można też odbić sobie część strat związanych z epidemią koronawirusa.

Jak ubiegać się o dotację?

Podstawową przyznawania funduszy są różne programy unijne, do których kierujemy swoje wnioski. Istnieją też różne konkursy na start-upy, a dużym powodzeniem cieszy się ‘Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej’, gdzie można uzyskać nawet milion złotych dotacji. To znacznie ciekawsza alternatywa dla rozpoczęcia działalności niż pożyczka na start. Kiedy znajdziemy już odpowiedni program to czas przystąpić do wypełniania wniosku. Wpisuje się w nim najważniejsze informacje dotyczące firmy i sposób, w jaki firma będzie chciała przeznaczyć pieniądze.

Do wniosku potrzeba będzie parę załączników. Ważna jest dokumentacja ewidencyjna, czyli KRS, aktualna sytuacja finansowa, CEIDG, wszelkie pomocy uzyskane przez firmę wcześniej. Dodatkowo trzeba szczegółowo opisać dotychczasową działalność. Unia musi prześledzić czy aktualne działania firmy pokrywają się z jej ekologiczną i oszczędnościową polityką. Ważne są też odpowiednie uzasadnienia projektowe, czyli mapy lokalizacji, dokumentacja techniczna sporządzona przez specjalistów, uprawnienia gruntowe. Istotny jest szczegółowy harmonogram działań, gdzie opisane zostaną krok po kroku wszelkie plany na przyszłość firmy. Jak widać to dużo większy zakres załączników niż w przypadku pożyczki dla przedsiębiorców.

Z czasem zostanie wszczęta procedura oceny wniosku, zależna od daty jego wypełnienia. Najważniejsze przy ocenie będzie jakość i wiarygodność dołączonych załączników. Przy dobrym pomyśle na firmę i zgodności dokumentacji z polityką europejską nie powinno być problemów z otrzymaniem funduszy.

Najciekawsze programy i konkursy europejskie

Fundusze europejskie dzielą się zazwyczaj na regionalne i ogólnopolskie. Te pierwsze ograniczają się do gmin, powiatów czy województw. Unia Europejska może postanowić, że biedniejsze regiony otrzymują większe wsparcie z funduszy niż te, gdzie przedsiębiorstwa są mocno rozwinięte. Istnieje przykładowo “Program Wsparcia Podlasia” czy konkurs “Rozwój Produktów i Usług” w województwie dolnośląskim. W przypadku odrzucenia wniosku o dotacje ciekawa jest pożyczka płynnościowa POIR. Zapewnia ona firmom płynność finansową i sfinansowanie ich obecnych wydatków.

Jeżeli firmę zawodzą programy i konkursy regionalne to można spróbować w tych ogólnokrajowych. “Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko” przeznaczają aż 25 miliardów euro na nowoczesne rozwiązania ekologiczne. Z kolei program “Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki” oferują duże pieniądze na prace rozwojowo-badawcze i współpracę z placówkami naukowymi.

Warto prześledzić wszystkie programy i konkursy, które organizowane są w regionie lub na terenie całej Polski. Wszystkie należy analizować pod kątem własnej firmy i potrzeb, jakich akurat potrzebuje. Dotacje europejskie mogą być najlepszą możliwą szansą na rozwój.