Graphic recording - definicja

Graphic recording – definicja

Graphic recording – definicja: konieczność przeczytania długiego streszczenia czy recenzji często zniechęca nas do zapoznania się z treścią. Dlatego też coraz większą popularność zyskuje graphic recording, czyli zapis wizualny, który korzysta nie ze słowa, a z grafiki. Graphic recording znajduje zastosowanie nie tylko w korporacjach, ale również w placówkach edukacyjnych czy na konferencjach. Czym dokładnie jest i jak korzystać z tego rozwiązania?

Myślenie wizualne, czyli grafika zamiast tekstu

Graphic recording aniastaskiewicz.pl to, zgodnie z definicją, próba przedstawienia czegoś nie za pomocą słowa, a grafiki. Myślenie wizualne czy zapis wizualny skupia się nie na szczegółach, a na pewnym ogólnym przekazie. Chodzi bowiem o to, aby w ciekawy, lecz treściwy sposób przedstawić to, co miało miejsce na spotkaniu, konferencji czy nawet na lekcji. Graphic recording zdobył dużą popularność za granicą, jednak w Polsce ta metoda prezentowania przekazu wciąż jeszcze raczkuje. Najczęściej wykorzystują ją duże korporacje, działające w środowisku międzynarodowym. Korzystanie z zapisu wizualnego ma wiele zalet. Pomaga przedstawić streszczenie za pomocą grafiki, przez co zdecydowanie więcej osób wyraża chęć, aby z niego skorzystać. Dzięki temu zarówno uczestnicy spotkania, jak i prowadzący mogą sobie przypomnieć i usystematyzować najważniejsze kwestie. W graphic recording pomijamy szczegóły – na nich musimy skupić się we własnym zakresie, natomiast ogólna mapa przypomina nam całe spotkanie czy konferencje. Jest to bardzo istotne, gdyż zwykle nie pamiętamy, jakie tematy były poruszane na początku, zwłaszcza jeśli wydarzenie trwa kilka godzin. Niemniej jednak graphic recording ma też pewne wady, a podstawową jest trudność w znalezieniu osoby, która podjęłaby się sporządzenia użytecznej dla wszystkich mapy myśli.

Gdzie wykorzystujemy graphic recording?

Graphic recording - definicja

Graphic recording – definicja

Zapis wizualny bardzo chętnie wykorzystujemy w czasie większych wydarzeń, których treść chcemy w jakiś sposób usystematyzować. Z metody tej korzystają przede wszystkim duże firmy, które na co dzień organizują różnego typu spotkania z pracownikami czy kontrahentami. Dzięki graphic recording możemy skupić się na istotnych z naszego punktu widzenia kwestiach, natomiast pozostałe odstawić nieco na bok – przypomnimy sobie o nich poprzez studiowanie mapy myśli. Graphic recording coraz częściej możemy też spotkać na konferencjach, zwłaszcza tych, które trwają kilka godzin, a nawet kilka dni. Natłok informacji sprawia, że nie jesteśmy w stanie w sposób efektywny uczestniczyć we wszystkich spotkaniach, natomiast dzięki mapie myśli możemy dowiedzieć się, co działo się na poszczególnych sesjach. Świadomie, a czasami zupełnie nieświadomie, graphic recording wykorzystywany jest w szkolnictwie. Każdy z nas z pewnością pamięta słynne mapy myśli, które przygotowywaliśmy w czasach szkolnych. Oczywiście, ich jakość pozostawiała wiele do życzenia, jeśli chodzi o kwestie estetyczne czy nawet o treść. Niemniej jednak to właśnie na bazie takich map powstała idea graphic recording. Chodzi tutaj przede wszystkim o rozbudowanie owej mapy myśli tak, aby była ona jak najbardziej użyteczna.

Cechy dobrej grafiki

Czym charakteryzuje się dobra mapa, która przedstawia ideę myślenia wizualnego? Przede wszystkim jej autor nie skupia się na pięknych rysunkach czy ogólnie, na estetyce projektu. Ważny jest bowiem przekaz i treść, a nie forma sporządzenia zapisu. Często owe mapy myśli przypominają nieco dziecięce grafiki, a nie profesjonalnie sporządzone zapisy. Niemniej jednak, gdy zajrzymy w ich treść przekonamy się, że są one naprawdę wartościowe. Autor grafiki powinien skupić się na ogólnym przekazie, a nie na szczegółach. Musi on wydobyć ze spotkania czy z przemowy to, co najważniejsze. Informacje muszą być natomiast przekazane w prosty sposób – staramy się używać jak najmniej słów, zastępując je obrazami. Dzięki temu przekaz trafia do każdego, nawet do osoby, która nie jest zainteresowana czytaniem długich streszczeń.

Zobacz koniecznie:

Kto może zajmować się tworzeniem grafik z zakresu myślenia wizualnego?

Problem z zapisem wizualnym polega na tym, że niewiele osób jest w stanie stworzyć wartościową mapę myśli. Kto może podjąć tego rodzaju zadanie? Jako pierwszy na myśl przychodzi nam doświadczony grafik, jednak specjaliści z tego zakresu niekoniecznie zainteresowani są tworzeniem zapisu wizualnego https://www.kobietopolis.pl/notatki-graficzne/. Do tego potrzeba nie tylko dobrej ręki, ale przede wszystkim umiejętności filtrowania informacji i wyciągania wniosków. Jest to praca, którą wykonuje się pod presją czasu, bez możliwości wcześniejszego przygotowania. Dlatego też jest to praca dla osoby, która przede wszystkim zna się na sztuce kreatywnego tworzenia. Obecnie w Polsce nie ma studiów, które przygotowywałyby do jej wykonywania. W rzeczywistości więc osoba, która trudni się graphic recording, musi zdobywać kolejne umiejętności we własnym zakresie. Ważne, aby pasjonować się nie tylko grafiką, ale również myśleniem logicznym czy nawet abstrakcyjnym. W kolejnych latach graphic recording w Polsce najprawdopodobniej będzie się rozwijać, stąd więcej osób zajmie się tworzeniem zapisów wizualnych.